Viditelnost

17.12.2019
Sdílejte

Důležitou podmínkou bezpečného pohybu na pozemních komunikacích je dodržovat pravidlo “Vidět a být viděn” a to nejen ve tmě. Snížená viditelnost hrozí na cestách i při svítání, soumraku, hustém dešti, mlze či sněžení. Přestože jsou řidiči povinni užívat osvětlení vozidla během celého roku, může snadno dojít ke střetu s jinými, nedostatečně viditelnými účastníky provozu.

 

Viditelnost chodce nebo například cyklisty závisí na barevnosti a světelném kontrastu s okolním prostředím. Rozhodujícím faktorem je vzdálenost, na kterou je řidič schopen rozpoznat překážku, vyhodnotit situaci a patřičně zareagovat, přičemž je třeba počítat s tzv. reakční dobou, což je čas před zpozorováním překážky. Nejhůře si v noci vede modrá barva, která je viditelná jen na pouhých 18 metrů a červená, kterou řidič zaznamená ze vzdálenosti necelých 25 metrů. O něco lépe jsou na tom světlejší barvy jako např. žlutá nebo bílá, které lze vidět na vzdálenost 37 a 55 metrů. Brzdná dráha vozidla při povolené rychlosti 90 km/h činí asi 40 metrů, což při porovnání s dráhou ujetou během reakční doby (30 - 40 metrů) dokazuje, že viditelnost žádné barvy nestačí pro bezpečné zastavení vozidla.

 

Jako řešení se nabízí používání reflexních a fluorozačních doplňků oblečení. Ty dokážou ztrojnásobit viditelnost oproti bílému oblečení a v porovnání s modrým jsou až desetkrát viditelnější. V takových případech dokáže řidič rozpoznat překážku na vzdálenost až 200 metrů a může tedy včas začít s úhybným manévrem. Bezpečnostní prvky a doplňky doporučujeme umisťovat na pohyblivé části těla či bicyklu aby řidiče upozornily včas.